COVID-19. Liczba łóżek dla pacjentów w szpitalach województwa łódzkiego

2807/1530 – ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych przez pacjentów COVID-19

252/125 – ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych przez pacjentów COVID-19

131 – liczba decyzji wydanych przez wojewodę nakładających obowiązek na szpitale

(stan na 17.11.2020 godz. 9:00)